Asezarea de pe moșia Oltenița mai veche de 1515


Asezarea de pe moșia OLTENIȚA MAI VECHE DE 1515

Asezarea de pe moșia OLTENIȚA MAI VECHE DE 1515

Tara Romaneasca: Asezarea de pe moșia OLTENIȚA MAI VECHE DE 1515. În 1853 o delegaţie formată din locuitorii Olteniţei-Vechi, ,,obrae[1] de osebitu caracteru, precum şi alţi asemenea  όmeni din rnai multe locuri”, si ai satelor invecinate: Ulmeni, Chiselet, Cornăţele (Mânăstire), Chirnogi, Radovanu, Căscioare, etc., Se duce la proprietarul moşiei  Olteniţa, Printul Alex. D. Ghica, şi il roagă să le vândă o parte din moşia sa pentru a înfiinţa un oraş, ,,slobodu unde se póta lucrâ negouţulu şi meseriile loru apăraţi  cu totul de dãrlie obstii sãtenilor câtre proprietate”. Prinţul Alex. D. Ghica, aprobându ̶ le cererea, vinde locuitorilor din moşia sa: întâi (1853), 600 pogoane (100 pogoane vatra oraului, restul izlaz), apoi (1858) înca 500 pogoane, pentru locuitorii ce se vor înmulţi .

Iată actul de fundare al Oraşului Olteniţa care stă scris pe pisania de la intrarea bisericii Sft. Nicolae şi care aratã detaliat condiţiunile şi modul întemeierii lui.

,,Astădi 28 lulie anul 1872 sub patronagiul Măriei Selle Domnitorului României Carol I proprietarii oraşului ridicându aceastã petrã spre a rãmãnea pentru vecinicu recunoscutu de toţi privitorii moştenitori bassele fondamentale acestui oraşu Olteniţa, se traduce aici amḝndouḝ trarzsacţiunile precum urmeaă Actulu de transacţiune pentru Fondarea acestui oraşu Olteniţa.

Mulţi dintre locuitorii Olteniţii obrae deosebitu caracteru, precum şi alţi asemenea ómeni din mai multe locuri dorindu să se infiinţeze acolo un oraşu solobodŭ unde sḝ pótã lucra negoţulŭ şi meseriile lorŭ apãrati cu totul de dãrile obştii sãteniloru cãtre proprietate. Au inaintatu pentru acéstã rugăciune cãtre Inălçimea sa Printulu Allessandru Dimitrie Ghica. stãpãnul. proprietaru al moşii Olteniţa si Inălţimea sa binevoindŭ a primi cererea a hotãrãt ca să se osebeascã la o parte a moşii o întindere de sesse sute pogoane de pămentu pentru a se Infiinţà acolo un oraşu cu totulu osebitu şiapăratu de orce dare cátre proprietate, şi slobodu a face in vatra lui orce vânderi de felul Insuitu desãvãritei proprietşţi, şi ertate la legile în fiinţa, spre acestui daru sfârşitu, şi ca să se chibueascã despăgubirea cuvenitã casei Inălţimei selle Printului Ghica atât pentru pãmḝntelŭ ce dã cãtŭ ci pentru micşorarea venitului moşiei provenite .

¹ obraḑe – obraze, feţe, persoane deosebite, reprezentative ale localităţii

Bătălia de la Giurgiu (decembrie 1461 – ianuarie 1462)

Enciclopedia României

Bătălia de la Giurgiu (decembrie 1461 – ianuarie 1462), între Imperiul Otoman şi Tara Românească: Așezarea de pe moșia OLTENIȚA MAI VECHE DE 1515, generată de refuzul lui Vlad Țepeș (1448, 1456 – 1462, 1476) de a plăti tributul către Poartă.

Din 1459, când Papa susține la Conciliul de la Mantova organizarea unei cruciade conduse de regele maghiar Mathias Corvin (1458 – 1490), domnul muntean se raliază ideii şi renunţă la vasalitatea faţă de Imperiul Otoman. Sultanul, ocupat cu alte cuceriri în Europa şi Asia, cere bey-ului de Nicopole, Hamza paşa să-l prindă pe Ţepeş „prin orice chip s-ar putea: prin înşelăciune, prin jurământ sau printr-o cursă oarecare, iar dacă nu se va putea aşa, apoi să ne prindă şi, aşa prins, să ne ducă la împărăţie”, după cum subliniază domnul într-o scrisoare trimisă lui Mathias Corvin. Apoi, sultanul i-a cerut, în iarna anului 1461 – 1462, să aducă personal, pe lângă cei 10 000 de galbeni, „tributul ce-l dă în fiecare an”, şi 500 de copii (cronicarul bizantin Laonic Chalcocondil), ceea ce Vlad Ţepeş refuză să facă.

Chemat la Dunăre pentru a rezolva unele probleme apărute la graniţa dintre cele două state, domnul muntean dejoacă planul inițial, care viza prinderea sa, şi, împreună cu un corp de oaste îi învinge pe otomani. Cei rămași în viaţă au fost luaţi prizonieri, duşi în zona Târgoviştei, şi traşi în ţeapă, rezervând două ţepe lungi pentru Hamza paşa şi ajutorul său, Yunus bey (Katabolinos).

Au urmat mai multe atacuri de pradă în zona cetăţii Giurgiu şi la S de Dunăre, în ţinuturile otomane, „nimicindu-i cu desăvârşire pe locuitori, împreună cu femeile şi copiii lor şi caselor le-a dat foc, arzând totul pe unde mergea” (Laonic Chalcocondil). După cucerirea Giurgiului (ianuarie 1462) „prin surprindere şi vicleşug; prefăcându-se că ei sunt turcii care se întorceau din expediţie, oamenii lui Ţepeş au cerut oştenilor din cetate să le deschidă porţile” (Nicolae Stoicescu). Odată intraţi, au omorât toţi otomanii care le-au ieşit în cale, au jefuit şi ars cetatea apoi.

Oastea trece Dunărea îngheţată şi atacă violent un teritoriu întins, situat între Obluciţa şi Novo Selo, de la gurile Dunării la Rahova [Oreahovo, Bulgaria]. „Pe rând se prefăcură într-un pustiu grozav, unde bălţi de sânge îngheţau lângă ruinele negre, Obluciţa, pe unde se trecea din Dobrogea în Moldova, satele de lângă Chilia …, aşezările … de la gurile Dunării, Cartalul, Rasova, Turtucaia [Trutakan, Bulgaria], din faţa Olteniţei noastre, Nicopolul [Nikopol, Bulgaria], unde se taie capul subaşei …, apoi Şiştovul, Samovitul, Ghighiul la gura Oltului, Turnul…, Rahova, unde se cucerii şi castelul” (Nicolae Iorga).

Domnul muntean a urmărit mai multe obiective prin expediţia de la Dunăre: pe lângă demonstraţia de forţă menită a-i înfricoşa pe otomani, s-a urmărit distrugerea sistemului defensiv otoman de pe ambele maluri ale fluviului, înlăturarea pericolului permanent pe care-l reprezentau garnizoanele din cetăţi şi, după cum reiese din scrisoarea către regele maghiar, arderea punctelor de trecere peste Dunăre, pentru a împiedica o campanie de pedeapsă. Consecinţa imediată a fost pătrunderea în Tara Romaneasca:  a unei mari oştiri, condusă de sultanul Mehmet II (1444 – 1446, 1451 – 1481) şi pierderea tronului de către Vlad Ţepeş.

Bibliografie

George Marcu (coord.), Enciclopedia bătăliilor din istoria românilor, Editura Meronia, Bucureşti, 2011

N Iorga

Istoria lui Ştefan cel Mare, povestită neamului românesc

Bucureşti, Minerva, 1904, pp. 267-269

  • Août – septembre : expédition de la flotte bourguignonne sur le Danube à la recherche du roi Ladislas III Jagellon et du cardinalGiuliano Cesarini que l’on dit encore vivant (Walerand de Wavrin, Regnauld de Comfide, Jacot de Thoisy, le cardinal vénitien Francesco Condulmer, accompagnés par les forces valaques de Mircea). Elle assiège Silistra (16 août), Turtucaia (29 août), Giurgiu et Rusciuc. A Rusciuc, Vlad Dracul, qui participe à l’expédition, accueille en Valachie 12 000 Tsiganes venus de Bulgarie9.

·  29 août : prise de Turtucaia (bg) et massacre de la garnison ottomane par les croisés.

  • 12 septembre: parvenu devant Nicopolis la flotte croisée fait sa jonction avec Jean Hunyadi qui décide de lever le siège et de faire passer le Danube aux troupes au confluent de la rivière Jiu. Les troupes du sultan se retirent et Hunyadi refuse de les poursuivre (1er octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1445

În urma acestor lucruri putem sintetiza La data de 29 august 1445 Oltenița exista. Deci prima atestare documentară, chiar incomplet susținută a fost 29 August 1445.

Adevărul despre actuala schimbare a datei considerate ca ziua orașului Oltenița este un moft, o sincopă de grandomanie a cuiva.

De fapt actuala localitate, orașul Oltenița actual există de la  6 septembrie 1950 – când Prin Legea nr.5 au fost desființate cele 58 de  județe, fiind înlocuite cu 28 de regiuni  (compuse din 177 de raioane, 148 de orașe și 4.052 de comune).

Atunci a dispărut primăria din Oltenița veche, cu toate instituțiile de stat pe care le avea ca o comună suburbană, fiind absorbită de orașul Oltenița constituit în 1853.

Publicat în Istoria Oltenitei | Etichetat | Lasă un comentariu

Istoria vie este supărătoare


Blogul lui Popa Țeapă

În urma cu ceva timp am scris Istorie vie  şi Istorie vie 2 , în care am luat un interviu domnului Buciu Ion, unul din membri fondatori ai PDSR Oltenita, actualul PSD. Astăzi voi alătura copii de pe documentele de constituire.

Totodată aflând ca cele spuse de dl Buciu au deranjat persoane importante, „nu spun cine”, aştept dreptul la replica al PSD Oltenita.

Iată şi documentele promise:

Procesul verbal de constituire

Alături de poza în care dl Buciu este în clasa 1 primara alături de dl Iliescu

Va invit sa citiţi şi pe prietenii mei

Adrian Nastase,  Andi Moisescu ,Alecu Racoviceanu  ,Aliosa Popovici , Amza Carmen , Cati Lupascu , Cristi Marcus  ,Madi si Onu ,Sfinxul ,TheodoraTheo , Oana Niculescu Mizil, Rinder Razvan Catalin, Stanoiu Constantin ,Blogatu     


Vezi articolul original

Publicat în Blog Local | Lasă un comentariu

Maturarea cărnii de vită


George Ghiaţă

Scriam despre tranşarea cărnii. Cîţiva dintre cititori mi-au cerut să…”lămuresc” problema maturării. Trebuie spus de la început că…porcul nu se maturează. Doar carnea de vită.

Motivul principal al maturării cărnii de vită este „îmbunătăţirea” gustului şi a frăgezimii.

Maturarea înseamnă păstrarea carcaselor în medii refrigerate, aerisite şi cu umiditate controlată, permiţînd astfel „proceselor naturale” să îmbunătăţească gustul şi frăgezimea cărnii.

Carnea, după sacrificare, trece prin schimbări progresive care afectează frăgezimea în procesul de gătire. Mai întîi carnea prezintă efectele rigor mortis, o scurtate şi întărire substanţială care poate dura de la cîteva ore pînă la două zile. În această perioadă carnea va fi foarte…tare cînd gătită. După această perioadă carnea trece prin „schimbări” care au ca rezultat îmbunătăţirea frăgezimii.

În acest timp „componentele” de muşchi şi grăsime trec prin schimbări chimice care îmbunătăţesc gustul şi aroma. Aici intervin covîrşitor „condiţiile” de maturare, frigiderele.

Temperatura, umiditatea relativă, circulaţia aerului şi condiţiile sanitare…

Vezi articolul original 381 de cuvinte mai mult

Publicat în Blog Local | Lasă un comentariu

Ordinea felurilor servite


Ordinea felurilor servite

Ordinea felurilor servite

Continuare articol: Aranjarea meniului, sfaturi din vechime   de pe site-ul Ziarul lui Ipu

Am decis să reactivez acest blog şi pentru moment voi publica articole despre gastronomie. Primul articol este continuarea celui publicat pe Ziarul lui Ipu, Aranjarea meniului

La servirea mesei se va respecta următoarea ordine. După numărul felurilor, meniul se ordona astfel:

  1. Două feluri: supă şi friptură
  2. Trei feluri: supă, friptură şi dulciuri
  3. Patru feluri: supă, peşte sau o mâncare de legume sau pasăre (cu sos) friptură si dulciuri
  4. Cinci feluri: de mâncare: supă, peşte, friptură, legume şi dulciuri
  5. Şase feluri: supă, mâncare rece, peşte, friptură, legume şi dulciuri
  6. Şapte feluri:supă, peşte, mâncare rece, friptură de carne, friptură de vânat, legume şi dulciuri

În loc de supă masa poate începe cu gustări. Unii bucătari recomandă ca după dulciuri să se servească brânză şi fructe, bomboane, diferite cornuleţe, etc., iar înghețată să se servească înainte de brânză şi fructe. Alţi bucătari susţin ca brânza să fie servite înainte de dulciuri, ea făcând trecerea între gusturile sărate şi cele dulci.

Dacă masa este una festivă se mai pot servi alune, nuci, prăjiturele şi biscuiţi cu un pahar de vin alb de desert.

Meniul pentru masa de prânz poate să cuprindă mâncări  grele, însă meniul pentru masa de seară va fi alcătuit numai din feluri uşoare

Publicat în Blog Local | 1 comentariu

ATENȚIE! UN CRIMINAL DEOSEBIT DE PERICULOS SE AFLĂ ÎN LIBERTATE! ATENȚIE!


Proiect Romania

bigstock-hand-making-a-stop-signal-sign-162901311

Un criminal deosebit de periculos și de obraznic se află în libertate deși a produs prin acțiunie sale, directe și indirecte, moartea a mii de oameni. Mai mult, acesta a fost autorul unei lovituri de stat, a blocat parcursul spre libertate al unui popor, a refuzat refacerea României Mari și a permis instaurarea la putere a unui regim mafiot de care România nu va putea scăpa nici într-o sută de ani.

Lider al mafiei politice postdecembriste, criminalul Ion Ilescu, protejat al tuturor guvernelor ce au condus statul de dupa 1989, nu a fost tras la răspundere nici acum. De ce? Cine și de ce îl protejează pe Ion Iliescu? De ce nu este tras la răspundere pentru crimele împotriva umanității de care este vinovat!?

OAMENI BUNI, INDIVIDUL ASTA ARE MÂINILE PĂTATE DE SÂNGE NEVINOVAT. TERORISTUL ASTA A DISTRUS PENTRU DECENII BUNE UN POPOR.  DATORITĂ  GRAVITĂȚII LOR, CRIMELE DE CARE ILIESCU…

Vezi articolul original 174 de cuvinte mai mult

Publicat în Blog Local | Lasă un comentariu

Despre miza geopolitica a luptei anticoruptie…


Motanul Incaltat

Ca Romania nu e cea mai corupta tara de pe planiglob si nici macar din Europa se poate constata usor avand in vedere indicele pe 2013 privind perceptia asupra coruptiei pus la dispozitie de catre Tranparency International. Se observa limpede ca, bunaora in Europa, sunt tari pe acelasi palier cu tara noastra si chiar mai corupte decat a noastra. Spre exemplu, Italia e pe acelasi palier cu noi, Grecia, daca ne luam dupa index, e mai corupta decat Romania, ceva mai bine sta Turcia, tari care nu au cunoscut nici comunismul si nici tranzitia.

Traian Basescu, impreuna cu Monica Macovei, denuntand coruptia din Romania, si-au facut un stindard din lupta impotriva coruptiei. Insa aceasta a tins sa loveasca mai mult in adversarii politici, fara ca Bruxelles-ul sau Washington-ul sa dezaprobe intr-un mod neechivoc o astfel de practica. Ca adversarul politic s-a numit PSD sau PNL, nu a avut o…

Vezi articolul original 5.123 de cuvinte mai mult

Publicat în Blog Local | Lasă un comentariu

Falimentul a lansat la apa Navol Oltenita


În plin reviriment al industriei navale la nivel mondial, inclusiv in România, Șantierul Naval din Oltenița a intrat in zodia falimentului. Societatea in docurile căreia au fost construite vasele de lux ale fostului cuplu dictatorial a fost declarata insolvabila de Tribunalul Călărași, in ciuda importantelor sume de bani investite aici de acționarul principal, societatea Muntenia Invest.
Singura reduta industriala moștenită de orașul de la Dunăre a capotat definitiv, lăsând în cârcă lichidatorului recuperarea unei parți din suma de peste 10 milioane euro, cat o reprezintă datoriile acumulate in ultimii ani. Oltenița, orașul de baștina al fostului președinte Ion Iliescu, a pierdut, la rândul ei, peste 10 miliarde lei, bani neîncasați de la Șantierul Naval, dar pierde infinit mai mult din imposibilitatea de a asigura un loc de munca pentru cei disponibilizați. Angajații societăţii Navol Oltenița (numele postdecembrist al Șantierului Naval) stau de fapt, de o buna bucata de vreme, in șomaj tehnic, fără a avea o alternativa pentru obținerea unor noi locuri de munca. Cel mai mare perdant din afacerea Navol rămâne însă Societatea de Investiții Financiare (SIF) Muntenia, respectiv administratorul acesteia, Muntenia Invest, care a crezut la un moment dat in redresarea șantierului, lucru pentru care a plătit de altfel cu vârf si îndesat.
Doua din douăsprezece
Româniaavea, la un moment dat, 12 șantiere de construcții si reparat nave, din care 5 se aflau la Marea Neagra si 7 la Dunăre. Primul șantier naval la Dunăre care a dat ortul popii a fost Șantierul Naval de la Giurgiu, intrat in faliment înainte de anul 2000. Al doilea este Navol Oltenița, societate privatizata cu un investitor roman care avea legătura cu orice, numai cu domeniul construcției si reparațiilor de nave, nu. Ioan Alexandru a cumpărat de la fostul Fond al Proprietății de Stat (FPS) 50,69 din acțiuni, in 1999, când situația societății nu era chiar atât de disperata. Anii care au urmat au consemnat o creștere a numărului de comenzi pentru șantierele navale din România, mai puțin însă pentru Navol, administrat total ineficient de noul proprietar. Revirimentul de ansamblu al industriei navale nu a fost scăpat din vedere de SIF Muntenia, un alt acționar al Navol, care a crezut ca va face o afacere buna investind in relansarea societăţii. S-au pompat, sub o forma sau alta, sute de miliarde de lei in șantierul de la Oltenița, bani care nu au reușit, in final, sa salveze societatea. SIF Muntenia a recurs si la lansarea unei emisiuni de obligațiuni nominative in lei, reprezentând echivalentul a 567.000 dolari, pentru a acoperi necesarul de capital de lucru al societății si tot degeaba.
Începutul risipei
Lansarea emisiunii de obligațiuni, discutata de acționari în vara anului trecut, urma sa se realizeze prin emiterea unui număr de circa 8,1 milioane titluri, cu o valoare nominala de 0,21 RON/obligațiune. Titlurile urmau a fi convertite in acțiuni si oferite spre cumpărare acționarilor înregistrați la Registrul acționarilor la data de 8 iulie. Prin aceasta mișcare, SIF Muntenia urmarea creșterea pachetului de acțiuni deținut la Navol, astfel încât orice infuzie ulterioara de bani sa fie justificata economic. In paralel, acționarii urmau sa supună aprobării conversia in acțiuni a unei părți in valoare de 697.000 lei a obligațiunilor emise de Navol cu un an înainte. Interesant este ca, deși titlurile Navol listate la Bursa de Valori București aveau, in acea perioada, un preț mediu de tranzacționare de 1.300 lei vechi, valoarea nominala a obligațiunilor era de 2.100 lei/obligațiune, iar cea subscrisa in final se ridica la suma de 4,375 miliarde lei. Anterior acestei operațiuni, SIF Muntenia mai participase la o majorare de capital social la Navol Oltenița, subscriind aproximativ 46,9 miliarde lei, aport care a majorat participația SIF la 49,771% din acțiunile companiei si a diminuat participația omului de afaceri Ioan Alexandru la 30,542%. De menționat ca, in toată aceasta perioada, șantierul funcționa in pierdere.
Tribunalul a tras linia
In perioada 2003-2004, Navol Oltenița a beneficiat si de ajutoare de stat, tot in ideea redresării activității, si tot in zadar. La cat de bine a fost administrata societatea, respectivele ajutoare de stat au fost însă anulate, pe motiv ca aceasta nu si-a respectat programul de eșalonare a plații datoriilor către bugetul de stat. Au apărut datoriile la utilităţi, sistarea aprovizionării cu energie pentru neplata, dar si încăpățânarea administrației de a refuza orice posibil investitor interesat de șantier. De altfel, înainte ca omul de afaceri Ioan Alexandru sa cumpere pachetul majoritar de acțiuni de la FPS, de privatizare au fost interesați si investitori străini, dar au fost trimiși la plimbare, sub pretextul ca sunt comenzi si fără ajutorul lor. Ioan Alexandru nu a ieșit nici el in pierdere din afacerea Navol. Până sa pompeze banii SIF Muntenia, prin majorări de capital, el a avut grija sa vândă anumite active ale Navol, dintre care cel mai important a fost fabrica de yacht-uri. După aceasta operațiune, așa-zisului om de afaceri nici ca i-a mai pasat ce se întâmplă la Navol. A avut grija SIF Muntenia sa pompeze bani aici si apoi sa-i „caute prin Dunăre”. Abia in toamna acestui an apele s-au limpezit in totalitate, când judecătorii de la Tribunalul Călărași au decis intrarea in procedura de faliment a societăţii care administrează șantierul naval din Oltenița. Acțiunile firmei Navol Oltenița au fost imobilizate, in ciuda faptului ca administrația a încercat sa evite intrarea in executare silita, prin încheierea unui acord cu compania olandeza Dieselservice Papendrecht. Aceasta urma sa preia managementul companiei din Oltenița si sa administreze datoriile de noua milioane dolari la Banca Comerciala Romana. Nu a mai fost timp.
Munca bruta sa trăiască!
Cu excepția Șantierului Naval de la Drobeta Turnu-Severin, toate celelalte șantiere navale din Romania au fost privatizate, in contextul in care industria de profil din Uniunea Europeana a preferat sa transfere mare parte din capacităţile de producție către tari din Europa Centrala si de Est. A fost un avantaj pentru societățile noastre, care si-au croit însă capacitatea de supraviețuire pe construcția de corpuri de nave, nu si pe echiparea lor completa, cum se făcea înainte de 1990. Practic, noi ne-am ales cu munca bruta.

Sursa : știrile rol.ro

Am copiat acest articol pentru că este unul din puținele care se mai găsesc pe internet! Și am lucrat 32 de ani în Șantier, o viață de om. Sa nu se uite niciodată ce a fost aici la Oltenița.

Citiți și

Oltenita, singurul santier naval din Romania lasat in paragina
Oltenita – locul de unde miliardarii europeni isi cumpara iahturi

Salariaţii de la Şantierul Naval Olteniţa sunt în grevă generală

SC Navol Oltenita a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit brut de 3,7 miliarde lei.

Navol Oltenita a reusit sa se intoarca din drumul spre faliment

Publicat în Blog Local | Lasă un comentariu

Zvonuri si amenintari pentru a produce dezordine sociala


Blogul lui Popa Țeapă

Cutremurul ratat din 2010

În plin an 2010, pe baza isteriei provocate de sfârşitul lumii şi de un posibil mare dezastru care amenință viața pe Pământ, Carmen Harra venea cu o previziunea aproape apocaliptică. Previzionara spunea că în 2010 România va fi lovită de un cutremur devastator, mai mare decât cel din 1977, cu multe victime şi pagube materiale. Cei drept, Harra a ghicit ceva, dar nu tot şi nu bine. Cutremurul devastator a fost în 2011 şi nu în 2010, în Turcia nu în România. http://www.eva.ro/divertisment/vedete/carmen-harra-9-tampenii-spuse-de-clarvazatoare-la-tv-articol-40473.html

Ne asteptam la un cutremur de amploare in Romania? Semnele TERIBILE care indica faptul ca acesta va veni in 2014! 26.01.2014

26.01.2014 Ne așteptăm la un cutremur de amploare in Romania? Semnele TERIBILE care indica faptul ca acesta va veni in 2014! Cel mai mare cutremur care a zguduit Romania a fost de 7,9 grade pe scara Richter si a avut loc in…

Vezi articolul original 310 cuvinte mai mult

Publicat în Blog Local | Lasă un comentariu

Fii fashion şi în sezonul rece!


Blogul lui Popa Țeapă

mainimage

Aseară am pus titlul acestui articol dar am lăsat plăcerea de a-l scrie pentru astăzi. Voi scrie despre KURTMANN, magazin on line care îşi deschide  faţa spre posibilii cumpărători.

Hai să vedem ce ne oferă KURTMANN:

În categoria de bluze pentru femei mi-a atras atenția o bluză Bluza Stradivarius Zoe Blac, obluza neagra cu maneci trei sferturi, croi larg si decolteu rotund, din 66% acril  şi 34% poliester

La pantaloni mi-au plăcut Blugii Stradivarius Frenzy Black,blugi negri cu croi conic, rupturi decorative, buzunare, fermoar şi nasture metalic în talie.

În ce privește oferta pentru bărbați am fost atras de Blugi Bershka Sterling Blue, blugi albaştri cu croi drept, buzunare şi nasturi metalici în fata, confecționați din 100% bumbac. Priviţi şi voi :

Hai sa vedem care ia cel mai frumos cadou de la KURTMANN!

VREI SA STII CAND INCEPE BLACK FRIDAY? ABONEAZA-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te la…

Vezi articolul original 141 de cuvinte mai mult

Publicat în Blog Local | Lasă un comentariu

Trei locuri dorite pentru vacaţă


Blogul lui Popa Țeapă

E-aviona

Iată cine sunt cei de la e-avion.ro

http://www.e-avion.ro este platforma web de rezervare NON STOP bilete de avion, cazare si tururi de orașe. http://www.e-avion.ro este divizia de ticketing (bilete de avion) a touroperator-ului Jackob® Travel. Pe scurt, http://www.e-avion.ro și jackobtravel.ro reprezinta SC TRUBADURUL SRL societate cu capital privat. Fondată în Galați în anul 1992 în domeniul transporturilor, compania își adaugă în domeniul de activitate și turism ca touroperator in anul 2007 .Compania JACKOB® TRAVEL a cunoscut o dezvoltare continuă devenind astfel în Galați una dintre cele mai importante companii de turism și rezervări bilete de avion. Dorim sa oferim clienților opțiunea de a rezerva prin internet sau la telefon orice tip de bilet de avion pentru orice destinație. extras de pe site-ule-avion.ro

Aşa cum se prezintă acest touroperator nu asigură doar rezervarea de bilete de avion dar oferă și o gama largă de servicii turistice.

Am început să caut…

Vezi articolul original 187 de cuvinte mai mult

Publicat în Blog Local | Lasă un comentariu